Strona główna POWIATY mielecki ASF u bram powiatu

ASF u bram powiatu

W siedzibie mieleckiego Starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, poświęcone zagrożeniom ASF. W spotkaniu,  któremu przewodniczył Stanisław Lonczak, Starosta Powiatu Mieleckiego udział wzięli wójtowie, burmistrzowie oraz podległe Staroście służby i inspekcje.

Przedmiotem obrad była sytuacja dotycząca rozwijającego się w województwie podkarpackim afrykańskiego pomoru świń (ASF). Choć Powiat Mielecki na chwilę obecną jeszcze „czysty” od ASF to sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna dla lokalnych producentów trzody chlewnej i zakłady przetwórstwa mięsnego, których w skali całego województwa najwięcej ulokowanych jest właśnie w rejonie Mielca.

Wyznaczona strefa buforowa dotyka już granic Powiatu Mieleckiego. Włączone zostały do niej powiaty ościenne: tarnobrzeski i kolbuszowski. Podczas spotkania dyskutowano nad sposobami zabezpieczeń, które pomogły by powstrzymywać ten niebezpieczny wirus.
Piotr Chrabąszcz, powiatowy lekarz weterynarii szczegółowo omówił sytuację która w tej chwili jest w powiecie mieleckim oraz w powiatach ościennych naszego województwa. Zostały przekazane również wytyczne wojewody w zakresu zasad zabezpieczenia gospodarstw oraz wszystkich hodowców świń. Stosowne zalecenia i materiały zostały przekazane wszystkim włodarzom gmin i Powiatu Mieleckiego w celu dalszego ich przekazania do swoich mieszkańców.

Został także skierowany apel do myśliwych o wzmożenie akcji likwidowania dzików, bo to właśnie one  są głównymi i nosicielami tej choroby. Zwrócono także uwagę na sprawę wałęsających się psów i różnego rodzaju drapieżników, które wchodzą na obszar gospodarstw domowych. One również są również nosicielami tej choroby.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że oprócz prowadzonych działań niezwykle ważnym jest bioasekuracja gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i hodowców świń w celu skutecznego zabezpieczenia gospodarstw przed ASF to przede wszystkim:
1. Zakaz wprowadzania do chlewni świń z nieznanych źródeł.
2. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.
3. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
4. Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osób postronnych. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia, a także używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
5. Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa wszelkich pojazdów, a szczególnie samochodów zakładów mięsnych oraz firm utylizacyjnych.
6. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
7. Bezwzględny zakaz stosowania tzw. „zlewek”. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
8. Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa upolowanych/padłych dzików lub wyposażenia służącego do polowań na dziki.
9. Zakaz wykorzystywania słomy lub zielonki zebranych z pól, na których przebywają dziki.
10. Zrezygnowanie z uczestnictwa w polowaniach na dziki przez właścicieli i pracowników chlewni.
11. Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach (drzwi) i dbałość o to aby w oknach były zamontowane siatki ochronne; chroniące przed ewentualnym świadomym wrzuceniem do chlewni materiału zakaźnego.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń. Na chorobę podatne są wyłącznie świnie, dziki i ich krzyżówki. Afrykański pomór świń to wyłącznie problem gospodarczy.

mp
www.powiat-mielecki.pl