Strona główna POWIATY Apel zespołów ratownictwa medycznego

Apel zespołów ratownictwa medycznego

Podczas udzielania pomocy przez personel medyczny nie należy ukrywać faktu pobytu w strefach, gdzie występował koronawirus i kontaktu z osobami zarażonymi, czy kontaktu z przebywającymi na kwarantannie w związku z podejrzeniem COVID-19.

Wszelkie ukrywanie faktów i kłamstwa pacjentów podczas zbierania wywiadu przez Ratowników Medycznych i dyspozytorów mogą prowadzić do sytuacji, w której udzielający pomocy ratownicy, zgodnie z procedurami, zostaną wyłączeni z dyżuru, w celu przebywania lub objęcia ich 14-dniową kwarantanną. W rezultacie z powodu braków w obsadzie, stacje pogotowia mogą zostać nawet zawieszone na jakiś czas w wyjazdach do osób potrzebujących pomocy.

www.stalowawola.pl