Strona główna POWIATY Apel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu w związku z wypalaniem...

Apel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu w związku z wypalaniem traw – „Stop Pożarom Traw”

Pamiętajmy!

Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi oraz obiektów budowlanych. To często wstęp do groźnego pożaru. Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami powodują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich, obszarów leśnych, terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych. Ponadto gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność, może to być przyczyną wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych. Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Przywrócenie po takich „praktykach” właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga mozolnej pracy wielu pokoleń leśników i rolników!

Każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży pożarnej niesie za sobą spore koszty. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa. Oznacza to, że całe społeczeństwo ponosi ciężar finansowy walki z pożarami traw. W czasie gdy strażacy są dysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba ratować życie. Gdzie trwa wyścig z czasem. Gdzie o życiu człowieka decydują minuty…

W świetle obowiązującego prawa (Art.131 Ustawy o ochronie przyrody), kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny w szczególnych przypadkach podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat.

Jednocześnie przypominamy o kolejnej edycji kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW. Kampania skierowana jest do całej społeczności w naszym kraju.

Więcej o kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW 2020 pod linkiem https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Stop-pozarom-traw/idn:37337

W związku z powyższym zwracam się z
APELEM o nie wypalanie traw i zarośli na nieużytkach na terenie powiatu sandomierskiego

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu
st. kpt. mgr inż. Piotr Krytusa

www.klimontow.pl