Strona główna POWIATY mielecki Anna Adamczyk dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Adamczyk dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miło nam poinformować, że z dniem 1 kwietnia 2021 r. funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu objęła Anna Adamczyk.

Anna Adamczyk ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku socjologia w zakresie pracy socjalnej oraz studia podyplomowe z organizacji i metod pomocy społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 1995r. Anna Adamczyk jest zatrudniona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   w Mielcu na stanowiskach: pracownik socjalny, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej  zastępca Dyrektora Ośrodka. Od 27 października 2020 r. do 31 marca 2021 r. pełniła obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

W trakcie zatrudnienia sukcesywnie podnosiła kwalifikacje odbywając liczne szkolenia z zakresu pomocy społecznej, kontroli zarządczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zarządzania zespołami i zasobami ludzkimi.

Wykształcenie i ścieżka zawodowa Anny Adamczyk potwierdzają kwalifikacje i kompetencje do kierowania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

www.mielec.pl