Strona główna POWIATY Aneta Garanty dyrektorem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Aneta Garanty dyrektorem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Aneta Garanty wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Oficjalną nominację na stanowisko wręczył jej 30 czerwca Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli podczas sesji Rady Miejskiej. 

– Pani dyrektor jest osobą poważaną i szanowaną w środowisku muzealnym i kulturalnym, wiele razy nagradzaną za swoją pracę. Gratuluję i życzę powodzenia w realizacji wytyczonych celów – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. 

Aneta Garanty jest magistrem historii, absolwentem UMCS. Jest adiunktem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, od 2003 roku prowadzi Dział Historii, a od czasu odejścia na emeryturę dotychczasowej dyrektor Lucyny Mizery pełni obowiązki dyrektora placówki.  

Jest kuratorem i autorem scenariuszy wystaw stałych, czasowych i plenerowych o tematyce historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej Rozwadowa i Stalowej Woli, a także zagadnień z pogranicza historii sztuki, wzornictwa i rzemiosła artystycznego z okresu międzywojennego.  

Jest autorką, współautorką i redaktorką książek, albumów i katalogów. Wśród ważniejszych publikacji należy wymienić „Rozwadów – miasto ze wspomnień” (2010); „Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne” (współaut., 2014); „I wojna światowa nad Sanem” (współaut., 2014) – I nagroda w kategorii literatura w konkursie Gałązka Sosny organizowanym przez Miasto Stalowa Wola; „Nekropolie Wielkiej Wojny nad Wisłą i Sanem (współred., 2019). Opublikowała także wiele artykułów historycznych i biograficznych w publikacjach zbiorowych m.in. „Z przeszłości miasta Rozwadowa” (2015), „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rozwadowie, Nisku, Tarnobrzegu i Machowie” (2016), w Regionalnym słowniku biograficznym.  

Za wystawę „Dwa spojrzenia na kobietę doby socrealizmu” nominowana w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2011 w kategorii wystawy historyczne. W 2019 r. otrzymała Odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

www.stalowawola.pl