Strona główna POWIATY mielecki Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Mieleckiego otrzymał absolutorium Rady za wykonanie budżetu za 2019 rok.

Obrady XIX sesji Rady zdominowała tematyka finansowa. Radni rozpatrzyli Raport o stanie Powiatu Mieleckiego za 2019 rok, a także sprawozdanie finansowe za 2019. W gorącej momentami dyskusji radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości podkreślali zasługi poprzedniego Zarządu i kierującego nim poprzedniego Starosty w kształt ubiegłorocznego budżetu.

To właśnie ta formacja w większości była autorem ubiegłorocznego budżetu. Jak zaznaczył podczas dyskusji obecny Starosta – Stanisław Lonczak, choć rzeczywiście – z racji następstwa i kontynuacji władzy, to właśnie na poprzednim Zarządzie ciążył obowiązek przygotowania prowizorium budżetowego, to obecny Zarząd obejmując stery władzy dokonał zmian przeznaczając dodatkowe środki na drogi powiatowe oraz dofinansowanie szpitala. Realizacja budżetu pokazała jednak, że tak po stronie przychodów, jak i wydatków liczby były wyższe od zakładanych.
Planowane na 2019 rok dochody Powiatu Mieleckiego określono na 148, 2 mln PLN. W rezultacie miniony rok zakończył się wynikiem 164, 4 mln PLN.
Plan budżetowy po stronie wydatków zakładał je na poziomie 144, 3 mln PLN, ale i w tym wypadku, w ostatecznym rozrachunku okazało się, że i ta liczba była niedoszacowana, gdyż rok miniony zakończył się wydatkami w kwocie 149,9 mln PLN. Zadłużenie Powiatu na koniec 2019 roku wynosiło 19, 9 mln PLN. W ostatecznym rozrachunku radni przyjęli raport o stanie Powiatu oraz udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu. Za jego udzieleniem głosowało 13 radnych. Przeciwnego zdania był klub radnych PiS w sile 10 głosów.

Ostatnie zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym dopuszczają przy okazji prezentacji raportu o stanie powiatu wysłuchania głosu nie tylko radnych, ale również mieszkańców. Z tego uprawnienia nie skorzystał jednak nikt. W ustawowym terminie nie wpłyną do Biura rady ani jeden wniosek umożliwiający zabranie głosu podczas sesji.

Radni w dalszej części sesji zapoznali się z przedłożonym przez p.o. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Mielcu – Zbigniewa Torbusa Planem naprawczy. Dokument ten zakłada, między innymi, zmniejszenie straty finansowej szpitala w latach 2020-2022
Również i w tym punkcie wywiązała się gorąca momentami dyskusja nad założeniami planu. Radny Zbigniew Tymuła – poprzedni Starosta apelował, aby powstrzymać się z przyjmowaniem dokumentu do czasu, kiedy zostanie wyłoniony w drodze konkursu nowy dyrektor lecznicy. Wywołało to spore zdziwienie jego oponentów z rządzącej koalicji, którzy przypominali mu, że jeszcze nie tak dawno, na poprzednich sesjach dopominał się o „pokazanie” takiego planu.

W dyskusji nad tym dokumentem brały również udział przedstawicielki szpitalnych organizacji związkowych. Przedstawiciele związków zawodowych wyrazili obawy dotyczące prywatyzacji niektórych oddziałów szpitala oraz redukcji zatrudnienia personelu medycznego.
Z. Torbus zadeklarował, że przedłożony dokument nie zawiera planu redukcji personelu szpitalnego. Jak przyznał, zakładane są pewne działanie reorganizacyjne, ale zatrudniony tam personel nie zostanie zwolniony, a jedynie przeniesiony na inne oddziały szpitalne. Stwierdził tez kategorycznie, że nie ma planów komercjalizacji czy prywatyzacji szpitala lub jego niektórych oddziałów. Plan naprawczy został przyjęty do realizacji 13 głosami za, przy 9 wstrzymujących się (PiS).

www.powiat-mielecki.pl