Strona główna POWIATY O inwestycjach na drogach powiatowych

O inwestycjach na drogach powiatowych

W dniu 31 lipca br., dokonano odbioru dwóch inwestycji:
1. Przebudowy odcinka o długości 0,995 km na drodze drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Raków – Bogoria – Nowa Wieś w miejscowości Bogoria. Wartość inwestycji – 507 241,55 zł,  w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 253 620,00 zł, udział Gminy Bogoria 126 811,00 zł, udział Powiatu 126 810,55 zł.
Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza twardego przeznaczonego dla ruchu pieszych, renowacji odwodnienia a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
2. Przebudowa odcinka o długości 0,892 km, drogi powiatowej nr 0823T Łubnice – Budziska w m. Budziska, wartość inwestycji 548 307,56 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 274 153,00 zł, udział Gminy Łubnice 137 077,00 zł, udział powiatu 137 077,56 zł.
Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza wzmocnionego materiałem kamiennym, renowacji odwodnienia a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonania peronów przy miejscach zatrzymywania się komunikacji zbiorowej.

Wykonawcą wyżej wymienionych dwóch zadań, o łącznej długości 1,887 km i wartości 1 055 549,11 zł, było Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Darowski Adam.

www.staszowski.eu