Strona główna POWIATY W budowie chodniki przy drogach powiatowych

W budowie chodniki przy drogach powiatowych

W dniu 7 lipca br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie podpisano umowę na budowę chodników przy dwóch odcinkach dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Łubnice.

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500 mb, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85 mb”. Zadania będą realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020. Wartość inwestycji to 240 tys. 659 zł, z czego dofinansowanie z RPO wyniesie 80%, tj . 192 tys. 527 zł, pozostałe 20%, tj.: 48 tys. 132 zł, będzie pochodzić po połowie z budżetu powiatu staszowskiego oraz z budżetu gminy Łubnice. Termin wykonania zadania upływa z dniem 7 października br.

 

www.staszowski.eu