Strona główna POWIATY 76. rocznica Akcji Burza i Bitwy pod Pielaszowem

76. rocznica Akcji Burza i Bitwy pod Pielaszowem

Jak co roku delegacje samorządów, instytucji, służb mundurowych i stowarzyszeń spotkały się przy Mogile Pielaszowiaków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu, by uczcić pamięć o poległych bohaterach z naszego regionu, biorących udział w lokalnych zrywach narodowo-wyzwoleńczych: w akcji „Burza” i w nierównej potyczce z hitlerowskim okupantem pod Pielaszowem-Wesołówką.

Tegoroczne uroczystości z racji trudnej sytuacji epidemiologicznej, mającej miejsce w dniach poprzedzających rocznicę, odbyły się w symbolicznej i krótkiej formie.

Na Mogile Pielaszowskiej wiązanki złożyli: Marek Kwitek Poseł na Sejm RP, przedstawiciele samorządu sandomierskiego na czele z Anetą Przyłucką sekretarzem miasta, przedstawiciele starostwa powiatowego z Ryszardem Nagórnym członkiem zarządu na czele, Robert Piwko przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Kielcach, przedstawiciele służb mundurowych oraz organizacji kombatanckich, a także mieszkańcy miasta.

Akcja „Burza” i bitwa pod Pielaszowem to dwa wydarzenia o charakterze militarnym, które są niezwykle ważne dla mieszkańców Sandomierszczyzny. W połowie 1944 roku pojawiła się nadzieja, że wolność jest w zasięgu ręki. 1 sierpnia w stolicy rozgorzało powstanie. Na terenie sandomierskiego i w jego okolicach, w lipcu 1944 roku zaczęły mobilizować się siły w celu wyparcia wroga. Wieści zza wschodniej granicy głoszące wymarsz Armii Czerwonej były impulsem do odtworzenia się w Sandomierzu 2 Pułku Piechoty Legionów, który jeszcze przed przybyciem czerwonoarmistów miałby rozpocząć swoje działania. Na dowódcę wyznaczono majora Kruka – Antoniego Wiktorowskego. Ten bohaterski pułk i jego pododdziały miał za zadanie przeprowadzić wyzwolenie Sandomierza oraz stworzyć linię obrony wzdłuż Wisły. Całość działań, które miały być prowadzone w okolicach Sandomierza, Opatowa, Ożarowa, Staszowa, Połańca i Baranowa Sandomierskiego nazwano akcją „Burza”. Jednym z najistotniejszych faktów historycznych dotyczących tego wydarzenia była bitwa stoczona pod Pielaszowem przez I batalion sandomierski będący częścią 2 Pułku Piechoty Legionów oraz 18 Dywizji niemieckiej.

www.sandomierz.pl