Strona główna POWIATY 497. rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa

497. rocznica nadania praw miejskich dla Staszowa

W 1519 roku wojewoda sieradzki Hieronim Łaski ożenił się z Anną Kurozwęcką córką Adama Kurozwęckiego i Jadwigi Tęczyńskiej. Tym samy nabył prawa do dóbr, w których znajdował się Staszów.

„[…] Starannie wykształcony Łaski, z powodzeniem uprawiał dyplomację, wiele podróżował po Europie. Zanim uzyskał godność wojewody, był dworzaninem króla Zygmunta I Starego. To dzięki Hieronimowi Łaskiemu Staszów stał się miastem.

11 kwietnia 1525 roku Łaski wyjednał u króla przywilej na odbywanie w Staszowie jarmarków trzy razy do roku: w niedzielę po Wniebowstąpieniu Pańskim, w dzień św. Bartłomieja i na św. Urszuli. Prawo do odbywania jarmarków podkreślało miejskość Staszowa.

26 stycznia 1526 roku w trakcie sejmu walnego, odbywającego się w Piotrkowie Trybunalskim, król Zygmunt I wydał przywilej, na mocy którego mieszkańcy Staszowa uzyskali prawa do odbywania w każdy czwartek targu, co jeszcze bardziej podkreślało miejski charakter Staszowa.

Początkowy okres historii miasta to powolny, ale stopniowy rozwój drobnego rzemiosła i handlu. Jeszcze za czasów Łaskiego w roku 1538 Staszów po raz pierwszy płacił tzw. „czopowe” – podatek od produkcji piwa, miodu i gorzałki. W tym też czasie rozpoczęło się w mieście osadnictwo żydowskie. […]”

Dla uczczenia 497. rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa, 11 kwietnia br. przedstawiciele władz samorządowych miasta złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą Hieronima Łaskiego. Tablica znajduje się na południowej ścianie staszowskiego ratusza.

Wiązankę złożyli burmistrz Miasta i Gminy Staszów – Leszek Kopeć wraz zastępca burmistrza dr inż. Ewą Kondek, przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie – Ireneusz Kwiecjasz oraz prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Gminy z o.o. w Staszowie – Grzegorz Orzechowski.

staszow.pl