Strona główna POWIATY 400 tysięcy złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych

400 tysięcy złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne z terenu gminy Staszów otrzymają wsparcie. W czwartek, 13 maja, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisano umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021. Stosowny dokument ze Zbigniewem Koniuszem, Wojewodą Świętokrzyskim, podpisali Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przy kontrasygnacie Henryki Skowron, skarbnika Gminy Staszów.

Gmina Staszów otrzymała na realizację zadania dofinansowanie w kwocie 399 935,00 złotych. Dodatkowe środki w wysokości 7 998,70 zł będą przekazane na koszty związane z obsługą programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

– Program wsparcia osób niepełnosprawnych, na który nasza Gmina otrzymała prawie 400 tysięcy złotych, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta, na przykład wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób dotkniętych niepełnosprawnością – informuje burmistrz Leszek Kopeć. – Udział w tym przedsięwzięciu nie tylko poprawi jakość życia osób niepełnosprawnych, ale także umożliwi zaangażowanie ich w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych. Co ważne, będziemy mogli zapewnić osobom niepełnosprawnym wsparcie oraz pomoc adekwatną do ich potrzeb – podsumowuje włodarz.

Projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021” będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.

www.staszow.pl