Strona główna POWIATY mielecki 365 dni dyrektora Gałuszki

365 dni dyrektora Gałuszki

W dniu dzisiejszym dyrektor mieleckiego pogotowia zaprosił mieleckie media na konferencję prasową na której podsumował swój pierwszy rok pracy. W konferencji wziął udział Starosta Stanisław Lonczak oraz Wicestarosta Andrzej Bryła.

Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu Grzegorz Gałuszka podsumował pierwszy rok swojej pracy. Jeszcze na początku tego roku nie spodziewał się, że rok 2020 będzie wyjątkowo inny od poprzednich. Kiedy w marcu ogłoszono oficjalnie, że w Polsce jest pierwszy pacjent zakażony wirusem Covid19 – wiadomo było, że to będzie rok pełen wyzwań. Pokazują to pierwsze statystyki przygotowane przez mieleckie pogotowie:

 • 8728 wyjazdów w Mielcu, tj. wzrost o 30% w stosunku do ubiegłego roku. Razem 22 580 wyjazdów.
 • 1152 transporty Covid19 – realizowane przez 4 karetki
 • 3882 wymazy Covid19 – realizowane przez 3 karetki
 • zatrudnienie – wzrost o 70 osób w stosunku do 2019 roku. Obecnie w pogotowiu pracuje 224 osoby w tym 89 na etacie.

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu jako partner w projekcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa Sars-CovV-2 wydatkował 1 992 716,44zł. W ramach projektu zostały zakupione między innymi: 3 ambulanse wraz z pełnym wyposażeniem medycznym, 4 urządzenia do dezynfekcji, 3 respiratory transportowe, 2 defibrylatory oraz środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej.

W ramach otrzymanych dotacji zakupiono:

 • respirator transportowy – dotacja 30 000 zł z gminy Wadowice Górne
 • 3 sztuki termometrów oraz odzież ochronną dla pracowników – dotacja 5000 zł z gminy Czermin

Przyjęto również darowizny nowego sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia medycznego:

 • kamera wifi do videolarygoskopu 3 sztuki – wartość ogółem 4 854,88 zł – darczyńca Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Mielcu
 • sprzęt medyczny o wartości 17 927,91 zł – darczyńca gmina Przecław
 • ssak OB wraz z wyposażeniem na wartość 4 278,96 oraz termometr na wartość 774,36 zł – darczyńca gmina Radomyśl Wielki
 • urządzenia do kompresji klatki piersiowej  Easy Pulse, 3 sztuki na wartość 108 540,00 zł od Ministerstwa Zdrowia.

Na specjalne wydzielone dla darowizn pieniężnych konto bankowe PSPR SPZ wpłynęło 305 493,55 zł z tego:

 • od prywatnych darczyńców 16 208,55 zł
 • od firm i parafii 289 285,00 zł

Środki z tych darowizn zostały wydatkowane m. in. w następujących celach:

 • z darowizny pieniężnej Lockheed Martin zakupiono 2 defibrylatory, respirator, 2 urządzenia do dezynfekcji karetek oraz 2 koncentratory tlenu.
 • z pozostałych darowizn pieniężnych od osób fizycznych, firm, parafii zakupiono na bieżące potrzeby środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne, jak również leki i sprzęt medyczny jednorazowy.

Mieleckie Pogotowie złożyło również wniosek w projekcie koordynowanym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach którego zostaną zakupione:

 • 3 ambulanse na wartość 1 500 000,00 zł
 • środki do dezynfekcji na wartość 30 460,00 zł
 • środki ochrony indywidualnej na wartość 259 540,00 zł

Zarząd Powiatu Mieleckiego również przyznał dotację w kwocie 600 000,00 zł na zakup nowego ambulansu.

Dyrektor Grzegorz Gałuszka podziękował wszystkim darczyńcom za pomoc w tym trudnym okresie. Zakupiony sprzęt medyczny oraz zgromadzone środki finansowe na pewno przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mieleckiego. Dyrektor Gałuszka przede wszystkim podziękował również swojej załodze, swoim pracownikom za to że obdarzyli go zaufaniem, które przełożyło się na zrozumienie w tych trudnych czasach. Dzięki wspólnym działaniom zostało ograniczone do minimum zagrożenie zakażenia się koronawirusem.

 

www.powiat-mielecki.pl