Strona główna POWIATY VI Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia

VI Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia

26 stycznia stał się specyficzną datą dla mieszkańców Sandomierza i okolic. Jej unikalność, przejawia się w okoliczności jednoczącej wszystkich chrześcijan, która znalazła ujście podczas VI Koncertu Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia.

VI edycja kolędowania w Królewskim Mieście Sandomierz, spotkała się z wyjątkowym odbiorem. Przybyli na uroczystość w zainteresowany sposób nie spoglądając na ograniczenia miejscowe, z uwagą wsłuchiwali się w przepiękne akordy, chórów tak z Polski i zza granicy. Wzorem lat ubiegłych Sala Rycerska, ówczesnego Zamku Kazimierzowskiego, obecnego Muzeum Okręgowego została wypełniona po brzegi, co świadczy o głębokim i szerokim zainteresowaniu tego rodzaju przedsięwzięciom.

Jako pierwsi swoje umiejętności okazali chór „Blagovist” należący do Cerkwii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Zabłociu (Ukraina) pod dyrygenturą Pani Inny Golovoj. Drugim  był chór Rodzinny Parafii Przymonasterskiej Zwiastowania NMP i św. Ap. i Ew. Jana Teologa w Supraślu pod batutą Matuszki Mirosławy Tichoniuk.

Oba zespoły reprezentując swój kunszt artystyczny ukazały pokaźny obraz umiejętności posługiwania się głosem w różnych tonacjach, a tym samym sprawiając niecodzienny odbiór. Dyrygenci chórów w  wysublimowany sposób pracy nad swoimi podopiecznymi ukazali swój pełny profesjonalizm.

Rozpoczynając wieczór kolęd w Sandomierzu, pierwszy na scenie zagościł chór „Blagovist”. Swoją osobliwością definitywnie przykuł uwagę zebranej publiczności. Linia melodyczna i śpiew został ukazany w sposób niecodzienny, przedstawiając widzom inny od codzienności sposób wychwalania w kolędach nowonarodzonego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Różnorodność przygotowanego materiału kolędniczego świadczy jasno, że bogactwo kolędnicze gości z Ukrainy wprowadziło zebranych w niecodzienną euforię i zachwyt. Drugi chór, reprezentujący naszą ojczyznę, ukazał przede wszystkim kontynuacje pierwszego chóru, dając możliwość licznie zebranym inny ale wspólny od wcześniejszego sposób wyrażania wiary w nasz jedyny Archetyp. Występ chóru w Supraśla, wzbudził nie tuzinkowe emocje między innymi przez pryzmat najmłodszego grona, który czynnie brał udział w całokształcie. Ich choreografia, dialogi i odwaga, była wielokrotnie uwieńczana wdzięcznością za pokaz w postaci spotęgowanych braw.

Osobistościami obserwującymi wydarzenie, był w pierwszej kolejności ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz rzymsko – katolickiej diecezji sandomierskiej, który w powitalnym słowie przytoczył istotne słowa odnoszące się do jedności kościołów, jako nieustanny aspekt integracji kościelnej między dwoma płucami wschodu i zachodu. Wydarzenia nie chcieli przeoczyć władze administracji publicznej w osobach: Starosty Sandomierskiego Marcina Piwnika, razem z Przewodniczącym Rady Powiatu Tomaszem Huk i innymi radnymi. Nie możliwym była by organizacja koncertu gdyby nie udział Urzędu Miejskiego w osobie Pawła Niedzwiedzia zastępcy burmistrza reprezentującego Marcin Marca burmistrza Sandomierza, jako solidnych wspomożycieli uroczystości. Po za władzami administracji samorządowej brali udział: ks. Mitrat Władysław Tyszuk, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Kielcach wraz z Matuszką, Dyrektorzy współpracujących jednostek Sandomierskiego Centrum Kultury, Muzeum Okręgowego i Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Innymi znamienitymi gośćmi byli: ppłk Arkadiusz Nenutil Dowódca batalionu 102 lekkiej piechoty w Sandomierzu, Kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej Karol Bury i inni goście oficjalnie zaproszeni, będący sympatykami Parafii Prawosławnej w Sandomierzu.

Kończąc wieczór kolęd w tradycji wschodniej Proboszcz Parafii Prawosławnej w Sandomierzu ks. Marcin Chyl, wyraził szczególne słowa do zebranych. W nich można było usłyszeć frazy, wyrażające wdzięczność dla wszystkich, mających czynny, merytoryczny i praktyczny wkład w organizację uroczystości. W wypowiedzi zauważalnym był mocny akcent skierowany w kierunku dyrygentów chórów. Duchowny rozwijając myśl, skupił się na pięknie wyrażania wiary poprzez charakter modlitwy jakim jest wysławianie Bogomłodzieńca w kolędach i pieśniach bożonarodzeniowych. Życzył dla dyrygentów Inny Golovoj i Matuszki Mirosławy Tichoniuk, przede wszystkim pielęgnacji tradycji Kościoła Prawosławnego i rozwijania swoich pięknych śpiewczych walorów.

Koncert został objęty patronatem honorowym przez: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Burmistrza Sandomierza Marcina Marca. Współorganizatorami byli: Wojewódzki Urząd Świętokrzyski w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Sandomierskie Centrum Kultury, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Wspomożycielami były firmy: Telwolt-Beton Sp. z o.o., P.P.H.U ZYKO Sandomierz – Klimatyzacja i Chłodnictwo. Winnice sandomierskie: Winnica Malucha i Winnica Nobilis i inne instytucje i osoby chcące włożyć swój wkład tego zaszczytnego dzieła.

Tekst: Denis Rzepeckij

www.sandomierz.pl