Strona główna POWIATY 26 urodziny staszowskiego „Strumyka”

26 urodziny staszowskiego „Strumyka”

30 listopada miały miejsce obchody 26. rocznicy działalności Ruchu Trzeźwościowego na terenie miasta i gminy Staszów. Wydarzeniu towarzyszyła Ogólnopolska Kampania „Postaw na rodzinę”.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła o godzinie 16:00 Msza Święta, która miała miejsce w kościele pw. Św. Bartłomieja w Staszowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w Auli Zespołu Szkół przy ulicy Koszarowej 7. Hasłem tegorocznej rocznicy były słowa Matki Teresy z Kalkuty: „Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje. Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego”. – Hasło to jest odzwierciedleniem tego, że razem możemy odwrócić bieg rzeki, razem możemy przenieść wszystkie góry, razem możemy wiele, bez siebie – nic – mówiła Danuta Batóg, pracująca na samodzielnym stanowisku ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, współpracująca z klubem abstynenta „Strumyk”. Danuta Batóg, w imieniu członków i zarządu staszowskiego „Strumyka”, w szczególny sposób podziękowali wszystkim, którzy przez 26 lat przyczynili się do rozwoju i istnienia staszowskiego ruchu na rzecz trzeźwości. – Obecnie „Strumyk” płynąc wartkim nurtem stał się bezpiecznym azylem, przystanią dla wszystkich potrzebujących i ich rodzin. Każdy z nas jest ważny. Każdy z nas jest Bożym cytatem. Tylko razem możemy stworzyć piękne opowiadanie – mówiła Danuta Batóg.

Specjalne podziękowania otrzymali dr Teresa Tymińska-Tkacz oraz Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów. Podziękowania za 11-letnie współpracę otrzymała także Zdzisława Gola, psychoterapeuta uzależnień oraz inni, którzy wspierali „Strumyk” przez lata jego działalności. Włodarz odbierając podziękowania zwrócił się do zebranych: – Pragnę pogratulować wszystkim osobom, którym się udało przezwyciężyć nałóg, swoją słabość, ten życiowy problem. To co robicie, jest ważne. Ważne dla Was, ale przede wszystkim dla Waszych rodzin, dzieci. Życzę Wam siły, wytrwałości i miłości, które pomagają w przetrwaniu – mówił burmistrz Leszek Kopeć. Na końcu swojego wystąpienia Włodarz życzył obecnym również wspaniałej zabawy i podziękował prezesowi Waldemarowi Tęczy, Danucie Batóg oraz dr Teresie Tymińskiej-Tkacz za działanie na rzecz pomocy osobom zmagającym się z problemami alkoholowymi w Staszowie.

Na uroczystości obecni byli Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów, radni miejscy, Teresa Tymińska-Tkacz, ordynator Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu XII – Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Zbigniew Snopkiewicz, członek zarządu „Siarkopol” w Grzybowie, Jacek Jaworski, przedstawiciel właściciela Hut Szkła Tadeusza Wrześniaka, dyrektorzy szkół i przedszkoli, Anna Ogórek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, Renata Śledź, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, Anna Adamczyk,

kierownik gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie, Stanisław Nyk, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie, Zdzisława Gola, psychoterapeuta uzależnień, przedstawiciele komendy Powiatowej w Staszowie, Jacek Skórski, dyrektor Biura Poselskiego Posła Andrzeja Szejny, prezes zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Staszowie oraz przedstawiciele stowarzyszeń i klubów abstynenckich z okolicznych miast. Nie zabrakło członków i sympatyków Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „Strumyk” wraz z rodzinami.