Strona główna POWIATY W sobotę 14 grudnia Urząd Gminy w Pysznicy będzie otwarty

W sobotę 14 grudnia Urząd Gminy w Pysznicy będzie otwarty

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pysznica z dnia 2 grudnia 2019 r., NR 162/2019, w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy w Pysznicy, dzień 14 grudnia 2019 r. (sobota) będzie dniem pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy.

Urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy będzie 24 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 162/2019
WÓJTA GMINY PYSZNICA
z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy w Pysznicy
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm), art. 130 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Pysznica z dnia 22 stycznia 2019 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek – Wigilia) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy.
§ 2. Ustalam dzień 14 grudnia 2019 r. (sobota) dniem pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw kadrowych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Łukasz Bajgierowicz

www.pysznica.pl