Strona główna POWIATY 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Staszowskiego

W dniu 3 maja br., obchodzić będziemy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji, aktu prawnego o wielkim historycznym znaczeniu, będącego m.in. podstawą aktualnego porządku prawnego w naszym kraju.

Prace nad sporządzeniem tekstu Konstytucji 3 Maja, zwanej również Ustawą Rządową, zostały rozpoczęte przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i kilka wybitnych osób z jego otoczenia, już w 1788 roku podczas Sejmu Czteroletniego. Do najwybitniejszych twórców Konstytucji należy zaliczyć dwóch przedstawicieli tamtego okresu, związanych z ziemią staszowską i świętokrzyską tj.: Hugo Kołłątaja i Stanisława Staszica. Konstytucja 3 Maja była ustawą przełomową, miała służyć regulacji wewnętrznych stosunków społecznych panujących w państwie. Była też odpowiedzią na pierwszy rozbiór Polski oraz próbą zapobieżenia dalszemu rozpadowi Rzeczypospolitej. Choć idea była poparta konkretnymi wysiłkami oraz zaangażowaniem znaczących sił patriotycznych naszego kraju, w niecałe dwa lata po uchwaleniu Konstytucji doszło do drugiego rozbioru, a w roku 1795 dokonano trzeciego rozbioru, który na 123 lata wykreślił Polskę z mapy Europy.

W tym roku obchodzimy to narodowe święto w warunkach szczególnych, w warunkach przedłużającego się stanu epidemii, która uniemożliwia publiczne zgromadzenia, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Obchody Święta Konstytucji rozpoczniemy mszą świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Wiśniowej i złożeniem kwiatów przed tablicą z sercem Hugo Kołłątaja. Następnie, po mszy świętej w Sanktuarium św. Jana Pawła II, odprawionej w intencji Ojczyzny i zakończenia pandemii, złożymy kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego na staszowskim Rynku.

Ale przede wszystkim będziemy myślami z wszystkimi, którzy w aktualnej sytuacji epidemicznej, na pierwszej linii zagrożenia zmagają się ze skutkami wystąpienia koronawirusa na terenie ziemi staszowskiej. Pragnę jak najserdeczniej podziękować lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, pracownikom administracji staszowskiego szpitala, służbom Sanepidu oraz Policji, Państwowej Straży Pożarnej, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, władzom samorządowym miast i gmin oraz gmin naszego powiatu, jak również wszystkim wolontariuszom i osobom prywatnym, za trud i zaangażowanie w tej niełatwej i niebezpiecznej pracy.

Serdecznie dziękuję także za finansowe wsparcie walki z koronawirusem, jakie staszowski szpital otrzymał od przedsiębiorców i osób prywatnych ziemi staszowskiej, a także spoza terenu powiatu staszowskiego. Wszystkim Państwu życzę, aby na co dzień otaczała Was wyłącznie serdeczność i życzliwość tych, którym niesiecie pomoc, a często ratujecie życie.

Mam nadzielę, że kolejną 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja dane nam będzie obchodzić w normalnych warunkach, podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Na zakończenie, pamiętając o wielowiekowym dorobku naszych przodków, czego przykładem jest właśnie Konstytucja uchwalona 230 lat temu, pragnę życzyć obywatelom ziemi staszowskiej, aby obecne szanse i możliwości, życia w demokratycznym państwie, we wspólnocie europejskiej, zostały spożytkowane przez nas wszystkich z rozsądkiem – dla dobra naszego kraju i wszystkich obywateli, pomimo trudności dnia dzisiejszego.

Korzystając z okazji, pragnę także złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim druhom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, z okazji Waszego święta przypadającego 4 maja, w dniu Waszego patrona Świętego Floriana.

 

www.staszowski.eu