Strona główna POWIATY

Rada Miejska w Stalowej Woli udzieliła wotum zaufania Lucjuszowi Nadbereżnemu prezydentowi miasta Stalowej Woli. – Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa głosowanie. Jest to wotum zaufania dla całej struktury miasta Stalowej Woli, ja mam tylko ten zaszczyt być jej reprezentantem – powiedział tuż po głosowaniu Prezydent Stalowej Woli.

Zanim jednak 21 obecnych na obradach radnych wyraziło stanowisko w sprawie działań włodarza Stalowej Woli w głosowaniu, prezydent przedstawił Raport o stanie Miasta za 2020 rok. Sprawozdanie obejmowało podsumowanie jego działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację założeń, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.

– Rok 2020 bez wątpienia przejdzie do historii jako rok, który odwrócił wszystko, zresetował stare reguły gry. Miał być rokiem przełamania, który miał pokazywać silną pozycję Stalowej Woli i otwierać nowe horyzonty. Miesiąc marzec wywrócił wszystko do góry nogami. Na szczęście dzięki przede wszystkim naszym przedsiębiorcom, odpowiedzialności mieszkańców miasta wszystkie negatywne skutki, czarne scenariusze zostały bardzo mocno złagodzone, a nawet zakończyliśmy go pozytywnie pod względem inwestycyjnym i przygotowania nowych zadań rozwojowych – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. – Dziękuję za udzielenie wotum zaufania wszystkim pracownikom struktury miasta, którzy pracują na sukces Stalowej Woli i komfort mieszkańców. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę kierować ich pracami i współpracować z całą strukturą miasta Stalowej Woli – dodał włodarz miasta.

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem, Rada Miejska w Stalowej Woli udzieliła wotum zaufania Prezydentowi Miasta stosunkiem głosów: 15 za (Mariusz Bajek, Łukasz Durek, Joanna Grobel-Proszowska, Ilona Kaczmarek, Andrzej Kochan, Agata Krzek, Elżbieta Kulpa, Paweł Madej, Lucjan Małek, Paulina Miśko, Karolina Paleń, Piotr Rut, Jan Sibiga, Stanisław Sobieraj, Franciszek Zaborowski), 5 przeciw (Leszek Brzeziński, Renata Butryn, Damian Marczak, Dariusz Przytuła, Andrzej Szymonik), 1 wstrzymujący (Łukasz Warchoł).

 

www.stalowawola.pl