Strona główna POWIATY 211. rocznicy Bitwy Wrzawskiej

211. rocznicy Bitwy Wrzawskiej

211 lat temu na terenach pomiędzy Wisłą a Sanem, Polacy pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego powstrzymali ataki Austriaków. Pamięć tamtych wydarzeń uczczono w minioną niedzielę podczas obchodów rocznicy Bitwy Wrzawskiej.

– 211 lat temu, 12 czerwca w widłach Wisły i Sanu stoczona została pamiętna bitwa pomiędzy wojskami Księstwa Warszawskiego, a wojskami austriackimi. Mimo liczebnej przewagi Austriaków, Polacy pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego powstrzymali ataki nie ustępując z pola bitwy. W bitwie pod Wrzawami zginęło wówczas około 200 Austriaków i 100 Polaków przypomniał podczas mszy św. ks. Józef Markowicz, proboszcz wrzawskiej parafii.

Po mszy św. delegacje samorządowe na czele z wójtem gminy Gorzyce Leszkiem Surdym, radnym powiatu tarnobrzeskiego – Pawłem Bartoszkiem i radnym gminy Gorzyce – Szczepanem Bartoszkiem oraz przewodniczącym osiedla Gorzyce Marianem Zimnickim złożyli kwiaty. Wiązanki pod pomnikiem poległych w Bitwie Wrzawskiej złożyli również członkinie stowarzyszenia „Razem dla Wrzaw” oraz przedstawiciele sołectwa Wrzawach.

 Dziękują państwu za tak liczny udział w uroczystości. Trzeba przypomnieć, że spotykamy się w tym miejscu dzięki baronowi Kalikstowi Horocha. To ówczesny właściciel Wrzaw w rocznicę 70. rocznicy bitwy wzniósł pomnik upamiętniający tamte wydarzenia – podkreślał Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.