Strona główna POWIATY 200. rocznica pielgrzymki do Sulisławic

200. rocznica pielgrzymki do Sulisławic

Ksiądz Wawrzyniec Siek w swym „Opisie historycznym parafii i miasta Staszów” wspominał: „W 1821 roku  straszna cholera grasowała w Staszowie. Staszowianie ofiarowali się do M. B. Sulisławskiej. Po oktawie Bożego Ciała udała się do Sulisławic liczna kompania. Nieśli ze sobą krzyż wielki, żeby go umieścić w tym miejscu,  z którego ujrzą wieżę kościoła sulisławskiego. Postawili go na Zgórsku. Od tego dnia cholera ustała, ani jeden człowiek nie umarł”. Zmarłych chowano na cmentarzu w Pocieszce, który przypomina o tamtych trudnych czasach dla Staszowa.

Żywą pamiątką po panującej tu zarazie, jest coroczna pielgrzymka staszowian do Sanktuarium w Sulisławicach.  Matka Boża w cudownym wizerunku Pani Sulisławskiej, od blisko czterech wieków opiekuje się mieszkańcami Staszowa. Jej cudowny wizerunek znajduje się w ołtarzu kościoła pw. Narodzenia NMP.

Jubileuszowa 200. pielgrzymka ze Staszowa do Sulisławic, wyruszyła w sobotę 20 czerwca br. Poprzedziła ją msza święta, odprawiona w intencji zmarłych w czasie zarazy 2 wieki temu w Staszowie, a także w intencji pielgrzymujących. Liturgii, w Sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie, przewodniczył i homilię wygłosił biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz.

W dniu następnym, w niedzielę 21 czerwca, główne uroczystości pielgrzymkowe odbyły się w Sulisławicach. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił prowincjał Zakonu Zmartwychwstańców ojciec Krzysztof Swół. Wszystkich przybyłych powitał kustosz sanktuarium ojciec Artur Traczewski. Na początku liturgii mszy świętej ojciec prowincjał Krzysztof Swół poświęcił pamiątkową tablicę, którą następnie odsłonili: starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz i organizator tegorocznej pielgrzymki Piotr Mazur. Na tablicy z herbami miasta Staszowa i powiatu staszowskiego, zamieszczono stosowny napis: ,,W 200-lecie pielgrzymowania staszowian do Matki Bożej Bolesnej Sulisławskiej, w hołdzie za lata opieki i doznane łaski, jako wyraz czci, wdzięczności i wierności dla Matki Miłosiernego Boga, powierzając Jej nasze troski i radości, zawierzając się Jej macierzyńskiej miłości, niniejszy dar dziękczynienia ofiarują mieszkańcy Staszowa. Matko Boża Sulisławska, módl się za nami”. Po zakończeniu liturgii wykonano pamiątkowe zdjęcia i po spożyciu posiłku, staszowscy pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną.

www.staszowski.eu