Strona główna POWIATY 200 drzew dla sołectw i nagrody dla promujących ekologię

200 drzew dla sołectw i nagrody dla promujących ekologię

W Technicznym Ogrodzie podsumowano akcję Wielkiego Sprzątania Gminy Gorzyce oraz wręczono nagrody w I Gminnym Konkursie Ekologicznym.

Z okazji Dnia Ziemi w gminie Gorzyce zorganizowano akcję porządkowania gminy oraz konkurs ekologiczny dla uczniów klas IV-VIII.

Do akcji Wielkiego Sprzątania Gminy przyłączyło się ponad 300 mieszkańców. Łącznie zebrano ponad 3 tony nieczystości, w tym ponad pół tony opon.

Za pomoc w koordynacji akcji zastępca wójta gminy Gorzyce, Lucyna Matyka przekazała przewodniczącemu osiedla oraz sołtysom podziękowania oraz drzewa i krzewy.

Tereny gminne zostaną obsadzone ponad 200 nowymi sadzonkami. Zostały one przekazane sołectwom w nagrodę za udział w akcji porządkowania gminy. Rodzaje drzew i krzewów, a także miejsca, które należałoby zazielenić, wskazywali mieszkańcy oraz przedstawiciele sołectw.

– W imieniu swoim oraz wójta gminy Gorzyce chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy tak chętnie włączyli się w akcję Wielkiego Sprzątania Gminy Gorzyce. Cieszę się, że czujecie się odpowiedzialni za otaczający nas świat, za naszą małą Ojczyznę. Dziękuję za pracę, którą wykonaliście za poświęcenie prywatnego czasu, za zaangażowanie, a przede wszystkim dziękuję wam za przykład, jaki daliście innym. Mam nadzieję, że dzięki temu nasza gmina będzie czystsza i piękniejsza – mówiła Lucyna Matyka, zastępca wójta gminy Gorzyce.

Podczas spotkania wręczono również nagrody i dyplomy zwycięzcom I Gminnego Konkursu Ekologicznego. Konkurs był współorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach. Wzięło w nim udział 20 uczniów.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Jakub Walos ze Szkoły Podstawowej w Sokolniki, drugie Anna Makieła z gorzyckiej „Dwójki”, trzecie Hanna Staszak ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach.

W ramach konkursu przyznano również wyróżnienia, otrzymali je Agnieszka Gąska ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach, Ksawery Świergul ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach, Antonina Dąbrowska z gorzyckiej „Jedynki” oraz Emilia Gielarek ze Szkoły Podstawowej we Wrzawach.

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Gorzyce. Podziękowania zastępca wójta gminy Gorzyce wręczyła także nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu oraz opracowali jego zasady. Okolicznościowe adresy otrzymały: Agnieszka Nowocień, Katarzyna Sulich, Barbara Góralska, Małgorzata Trofiniak oraz Magdalena Baj, Zofia Gołąbek, Małgorzata Kołeczek.

www.gminagorzyce.pl