Strona główna POWIATY 2 miliony na zakup autobusów

2 miliony na zakup autobusów

Rozstrzygnięto wnioski do III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota, jaką otrzymała gmina Staszów to 2 miliony złotych.

Podczas konferencji w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w czwartek, 14 lipca, w obecności parlamentarzystów – Anny Krupki – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu, Posła na Sejm RP, Agaty Wojtyszek – Posła na Sejm RP, Marka Kwitka – Posła na Sejm RP, Krzysztofa Słonia – Senatora RP oraz Rafała Nowaka – wicewojewody świętokrzyskiego ogłoszono listę samorządów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach trzeciej edycji rządowego programu Polski Ład. Miasto i gminę Staszów reprezentował dr Leszek Kopeć – burmistrz miasta i gminy Staszów

Gmina Staszów otrzymała 2 000 000,00 złotych dofinansowania na zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów. W ramach zadania planowane jest kupno trzech autobusów. Zakup ten pozwoli na uruchomienie nowych linii autobusowych, które będą przebiegać przez miejscowości popegeerowskie, dowożąc dzieci do szkoły, mieszkańców do centrum miasta, a także turystów.

O dofinansowanie mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Dofinansowanie jest bezzwrotną pomocą dla samorządów. Wartość dofinansowania, o które mogły wnioskować między innymi gminy wynosi maksymalnie do 98 procent wartości inwestycji. Pozostałe 2 procent samorządy pokrywają z własnego budżetu.

staszow.pl