Strona główna POWIATY mielecki 180 przeszklonych mieszkańców

180 przeszklonych mieszkańców

W grudniu 2019 roku zakończyły się szkolenia komputerowe realizowane w ramach projektu „Przyjazny internet – wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki”.

Zgodnie z założeniami, w okresie od marca do grudnia 2019 roku prowadzone były szkolenia komputerowe o różnej tematyce. Przeszkolono 15 grup, z których każda liczyła 12 osób. Jeden kurs obejmował 16 godzin. Łącznie było to 240 godzin, w których wzięło udział 180 mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki. Szkolenia prowadzili trenerzy: Janusz Grzyb, Dariusz Roczniak i Ireneusz Weryński.

Wśród uczestników było 38 osób w wieku 25-34 lat, 46 osób w wieku 35-43 lat, 85 osób w wieku 44-64 lat oraz 11 osób powyżej 65 roku życia. W szkoleniach wzięły też udział 22 osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym 17 osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet materiałów szkoleniowych. Korzystali też z bezpłatnego cateringu. Ponadto dla potrzeb szkoleń zakupiono 14 laptopów, które zostaną przekazane szkołom.

Wartość projektu – 96.740 zł.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem programu jest Fundacja Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

www.radomyslwielki.pl