Strona główna POWIATY 159. rocznica bitwy o Staszów

159. rocznica bitwy o Staszów

W czwartek, 17 lutego, br. obchodziliśmy 159. rocznicę zwycięskiej bitwy o Staszów, w czasie powstania styczniowego. Uroczystości odbyły się przy mogiłach powstańców: na cmentarzu parafialnym, przy kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie oraz w Kurozwękach.

Warty honorowe wystawiła Jednostka Strzelecka 2151 im. 2. Pułku Piechoty Legionów działająca przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Uroczystość rozpoczęto hymnem narodowym.

Następnie odbył się Apel Pamięci z udziałem młodzieży, z klas mundurowych, z liceum ogólnokształcącego, który poprowadził nauczyciel, historyk – Mariusz Brudek, w którym wymienił między innymi nazwiska sześciu powstańców spoczywających w mogile. Modlitwę w intencji Ojczyzny oraz poległych powstańców odmówił ks. kan. Szczepan Janas – proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie, po czym delegacje oddały hołd poległym. Złożono na mogile wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.

Starosta Józef Żółciak opowiedział o najważniejszych bitwach powstania styczniowego, które były toczone terenie powiatu staszowskiego oraz najważniejszych miejscach związanych z powstaniem styczniowym. Starosta przypomniał również jak wielkim szacunkiem otaczano powstańców w czasach II Rzeczpospolitej.

Burmistrz Staszowa – Leszek Kopeć w ciepłych słowach wyraził swoja wdzięczność organizatorom obchodów, w tym w szczególności, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie – Annie Karasińskiej oraz księdzu proboszczowi Szczepanowi Janasowi. Burmistrz zwracając się do młodzieży podkreślił znaczenie pamięci historycznej o bohaterach walk o wolną Polskę oraz jak bardzo jest ona ważną w budowaniu tożsamości narodowej kolejnych pokoleń.

Uroczystość w Kurozwękach poprzedzona została modlitwą, którą poprowadził tutejszy proboszcz ks. kan. Andrzej Bąk. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów na mogile, w której spoczywa dwudziestu powstańców.

W uroczystości udział wzięli: burmistrz Staszowa – Leszek Kopeć wraz zastępcą dr Ewą Kondek oraz radni Rady Miejskiej w Staszowie. Obecni byli również: starosta staszowski Józef Żółciak, szef wydziału rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu – mjr Jacek Wojtal, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – Anna Karasińska, komendant powiatowy Policji w Staszowie – mł insp. Grzegorz Majsak, delegacja komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie mł. bryg. Tomasz Banaś i mł. bryg. Janusz Kaczmarczyk, dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury Anna Gogola, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Staszowie – Jacek Marek, prezes PGKiM Sp z o. o. w Staszowie – Grzegorz Orzechowski,wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty – Anna Słoczyńska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurozwękach – Marzanna Tomporowska oraz starszy marynarz rezerwy Marynarki Wojennej RP Tomasz Januszewski.

staszow.pl