Strona główna POWIATY 158. rocznica bitwy pod Staszowem – 17 II 1863 r.

158. rocznica bitwy pod Staszowem – 17 II 1863 r.

[…] W niedzielę 15 lutego 1863 r. odbył się w Staszowie przegląd wojsk powstańczych. Marian Langiewicz zakwaterował się się jak pisze ks. W. Siek – w domu propinatora Lewandowskiego. Przed Langiewiczem i nowym generałem Krzesimowskim, byłym dowódcą Krakusów w 1831 r. oraz członkami Rządu Narodowego przedefilowała kawaleria majora Ulatowskiego i trzy bataliony piechoty dowodzone przez majorów między innymi: Czachowskiego, Koryckiego i Pióro.

W dwa dni później (17 lutego 1863 r.) powstańcy stoczyli potyczkę z oddziałami majora Zagrzażskiego, który przybył do Staszowa od strony Stopnicy. Bitwa rozegrała się nad Czarną. Rosjanie zaatakowali powstańców z przedmieścia (Staszówka), ale zatrzymał ich ogień Polaków. Kilkugodzinna wymiana strzałów między żołnierzami rozdzielonymi Czarną […] spowodowała, że Rosjanie […] wycofali się w kierunku Stopnicy. […] 18 lutego Langiewicz wyruszył ze Staszowa w Kierunku Kielc. […]

Staszowianie byli nie tylko biernymi obserwatorami historii, ale również brali czynny w niej udział. Pod Jurkowicami, w jednej z najkrwawszych bitew 1863 r. padł doktor Melchior Dawgiało ze Staszowa. Zwłoki jego zostały przewiezione do miasta i pochowane na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Bartłomieja. […]

W mogile spoczywają polegli w bitwie pod Staszowem: ppor. Gustaw Lazarinni (20 lat); Walenty Szczepaniak z Gniewoszowa (22 lata); Józef Giełuszkiewicz (22 lata); Józef Kieler z bolechowa k. Stryja, oficer (28 lat) – zmarły 2 listopada, w Staszowie, od ran odniesionych w bitwie pod Jurkowicami.

[…] Za udział w powstaniu 1863 r. spadły represje na staszowian, między innymi ks. Stanisław Fijałkowski (1825-1878) za czynny udział w walkach został wywieziony na Syberię. […]

Źródło: „Staszów i okolice”, Józef Myjak, frag. „Staszów w Powstaniu Styczniowym”.


W związku ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uroczystość związana ze 158. rocznicą bitwy pod Staszowem odbędzie się w zmienionej i okrojonej formule.

Program uroczystości, 17 lutego 2021 roku (środa), cmentarz parafialny przy kościele św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie:

godz. 11:00 – wystawienie warty honorowej przy mogile powstańców styczniowych przez Jednostkę Strzelecką 2151 im. 2 Pułku Piechoty Legionów działająca przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie;
– wspólne odśpiewanie hymnu;
– modlitwa w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. kan. Szczepana Janasa, proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja w Staszowie;
– Apel Pamięci przygotowany przez klasy mundurowe LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie;
– rys historyczny bitwy pod Staszowem przygotowany przez historyków LO im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie;
– złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy;
– wystąpienie okolicznościowe.

Kwiaty w imieniu mieszkańców miasta i gminy Staszów oraz powiatu staszowskiego złożą: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Starosta Staszowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie, Przewodniczący Rady Powiatu Staszowskiego. W wydarzeniu udział wezmą harcerze z Hufca ZHP im. T. Kościuszki w Staszowie.

 

www.staszow.pl