Strona główna POWIATY 158. rocznica bitwy o Staszów

158. rocznica bitwy o Staszów

17 lutego 1863 roku, przebywające w Staszowie wojska powstańcze, dowodzone przez gen. Mariana Langiewicza zostały zaatakowane przez carskie wojska w sile kompanii piechoty i szwadronu dragonów, którymi dowodził major Zagrzażski. Kilkugodzinna zacięta wymiana ognia między żołnierzami rozdzielonymi rzeką Czarną spowodowała, że Rosjanie wycofali się w kierunku Stopnicy. Tryumf Polaków w bitwie pod Staszowem miał wielkie znaczenie dla morale ówczesnych powstańców, podejmujących czyn zbrojny przeciw zaborcy.

W środę, 17 lutego, br. obchodziliśmy 158. rocznicę tego historycznego wydarzenia. Ze względu na obostrzenia epidemiczne tegoroczne obchody miały skromniejszy wymiar w porównaniu do poprzednich lat. Uroczystość odbyła się przy mogile powstańczej znajdującej się na cmentarzu parafialnym, przy kościele św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie.

Wartę honorową przy mogile powstańców styczniowych wystawiła Jednostka Strzelecka 2151 im. 2. Pułku Piechoty Legionów działająca przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie. Uroczystość rozpoczęto od zaśpiewania hymnu narodowego.

Następnie odbył się Apel Pamięci z udziałem młodzieży, z klas mundurowych, z liceum ogólnokształcącego, który poprowadził nauczyciel, historyk – Mariusz Brudek – on też przedstawił rys historyczny bitwy pod Staszowem. Modlitwę w intencji Ojczyzny oraz poległych powstańców odmówił ks. kan. Szczepan Janas – proboszcz tutejszej parafii. Na zakończenie uroczystości delegacje oddały hołd poległym. Złożono na mogile wiązanki kwiatów oraz znicze.

Starosta Józef Żółciak przypomniał, że na terenie powiatu staszowskiego znajduje się wiele miejsc związanych z powstaniem styczniowym. Starosta mówił również o znaczeniu bitwy pod Staszowem oraz konieczności pamiętania o historycznych wydarzeniach.

Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć podziękował organizatorom obchodów, w tym w szczególności, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie – Annie Karasińskiej oraz zastępcy burmistrza dr Ewie Kondek. Burmistrz podkreślił, jak ważnym jest angażowanie młodzieży w kultywowanie pamięci patriotycznej.

W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów – Leszek Kopeć wraz zastępcą dr Ewą Kondek oraz radnym Rady Miejskiej Mariuszem Łazarzem. Obecni byli również: starosta staszowski Józef Żółciak, radny sejmiku wojewódzkiego Paweł Krakowiak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu ppłk Artur Gołębiowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Anna Karasińska, delegacje Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie na czele z dyrektor Anną Gogolą, reprezentująca Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie, oficer prasowy mł. asp. Joanna Szczepaniak oraz starszy marynarz rezerwy Marynarki Wojennej RP Tomasz Januszewski.

 

www.staszow.pl