Strona główna POWIATY 102 Batalion Lekkiej Piechoty z nowym dowódcą

102 Batalion Lekkiej Piechoty z nowym dowódcą

Uroczystość objęcia obowiązków dowódcy 102. Batalionu Lekkiej Piechoty przez ppłk. Arkadiusza Nenutila odbyła się 25 stycznia 2020 roku na terenie Jednostki Wojskowej nr 3533 w Sandomierzu, w której stacjonuje również 3. Sandomierski Batalion Radiotechniczny. Pochodzący z ziemi sandomierskiej, nowy dowódca przejął obowiązki po poprzedniku mjr. Stanisławie Kacie.

   W uroczystości wzięli udział: Agata Wojtyszek oraz Marek Kwitek posłowie na sejm RP, Jarosław Rusiecki senator RP, Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, Marcin Piwnik starosta sandomierski, płk Grzegorz Motak dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppłk. Paweł Czajkowski dowódca 3. sandomierskiego batalionu radiotechnicznego, ppłk Artur Gołębiowski wojskowy komendant uzupełnień w Sandomierzu, ppłk Janusz Jakubowski prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Sandomierzu, dowódcy jednostek wojskowych, duchowieństwo, przedstawiciele innych służb mundurowych, rodziny żołnierzy oraz zaproszeni goście.

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” z dowództwem w Kielcach, w skład której wchodzi 102. Batalion Lekkiej Piechoty składa się również z pięciu pozostałych jednostek. Są to: 10. Kompania Dowodzenia, 10. Kompania Logistyczna, 10. Kompania Saperów, 10. Kompania Wsparcia oraz 101. Batalion Lekkiej Piechoty – Kielce.

Obecnie batalion skompletowany jest już w 80 procentach, w jego skład wchodzi 500 żołnierzu. Do głównych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej należy: prowadzenie działań obronnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi oraz wsparcie elementów układu pozamilitarnego, prowadzenie samodzielnych działań niekonwencjonalnych, przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych, branie udziału w zabezpieczeniu przyjęcia i rozwinięcia sojuszniczych sił wzmocnienia w nakazanych rejonach, realizacja przedsięwzięć z zakresu: zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz prowadzenie działań informacyjnych.

www.sandomierz.pl