Strona główna POWIATY 10 rocznica powodzi z 2010 roku, na terenie Gminy Dwikozy

10 rocznica powodzi z 2010 roku, na terenie Gminy Dwikozy

W dniu 6 czerwca 2020 roku mija dokładnie 10 lat od początku powodzi, która dotknęła Gminę Dwikozy. Ciągłe opady spowodowały szybkie podniesienie się stanu wody w dorzeczu Wisły,zwłaszcza, że jej poziom przed główną falą opadów był już stosunkowo wysoki po wcześniejszych opadach. Wszystko to sprawiło, że woda cały czas przybierała, aż poziom Wisły przekroczył stan ostrzegawczy i nadchodziły fale kulminacyjne. Mimo gorączkowych prac z udziałem straży pożarnej i lokalnej społeczności, która pełniła całodobowe warty na wałach, stale przybierająca woda nie dała za wygraną

Pamiętnego 6 czerwca 2010 r. na wałach cofkowych Wisły, na rzece Opatówka w miejscowości Szczytniki woda rozmywała wał, który w ostateczności nie wytrzymał jej naporu. Masa wody zaczęła szybko wdzierać się na ulice, zalewając wszystko: każde gospodarstwo, budynki użyteczności publicznej, dobytek całego życia mieszkańców: Szczytnik, Dwikóz, Słupczy, Bożydar , Mściowa i Nowego Kamienia.

Niestety to nie był koniec tragedii, bo już w nocy z 06 na 07 czerwca 2010 roku nastąpiło przerwanie następnego wału, tym razem na rzece Wisła w miejscowości Winiary. Ucierpiały kolejne gospodarstwa w miejscowościach: Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska i Słupcza. Żywioł niszczył wszystko, co napotkał na swojej drodze. Zalane zostały domy, ogrody, ulice, pola, a także wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy i przepompownia.
Te tragiczne w skutkach wydarzenia zmieniły życie mieszkańców Gminy Dwikozy.
Choć od pamiętnych wydarzeń minęło już 10 lat to wszyscy do dnia dzisiejszego pamiętamy wielką walkę z żywiołem.
www.dwikozy.gmina.pl