Strona główna POWIATY 1 mln 33 tys. zł dla Powiatu Staszowskiego

1 mln 33 tys. zł dla Powiatu Staszowskiego

W czwartek 6 maja br., w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał z samorządowcami umowy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W gronie beneficjentów znalazł się m.in. powiat staszowski.
Dofinansowanie dla powiatu staszowskiego, w łącznej kwocie 1 mln 33 tys. zł, dotyczy dwóch inwestycji:
1. przebudowy odcinka o długości 0,9 kilometra, drogi powiatowej Rytwiany – Łubnice, dofinansowanie – 507 tys. zł, tj. 70%, łączna wartość zadania – 725 tys. zł.
2. przebudowa odcinka o długości 0,5 kilometra, drogi powiatowej Wiśniówka – Niekrasów, dofinansowanie – 526 tysięcy złotych, tj. 70%, łączna wartość zadania – 752 tysiące złotych.
Umowę w imieniu powiatu staszowskiego podpisał starosta staszowski Józef Żółciak z kontrasygnatą skarbnik powiatu Jolanty Piotrowskiej.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest wsparciem realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

www.staszowski.eu