Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Droga dojazdowa nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Droga dojazdowa nad Jeziorem Tarnobrzeskim

TARNOBRZEG. Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek oraz wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego Ewa Draus i Piotr Pilch, podpisali umowę na budowę i rozbudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Projekt pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega”, zakłada budowę odcinka ul. Żeglarskiej o długości 1940 metrów oraz rozbudowę ul. Plażowej o długości 2655 metrów. Projektuje się jezdnie dwupasmową, jednokierunkową, separacje ruchu pojazdów samochodowych i rowerów od pieszych poprzez wykonanie odrębnego pasa rowerowego i chodników oddzielonych pasem
zieleni, wykonanie odwodnienia liniowego drogi, kanału technologicznego, oświetlenia
oraz oznakowania. Ponadto skrzyżowanie ulicy Żeglarskiej z ulicą Siarkową zaprojektowano jako rondo. Odwodnienie ul. Żeglarskiej projektuje się w postaci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej transportującej ścieki deszczowe do najniższego punktu wyposażonego w przepompownię z separatorem zanieczyszczeń oraz kanałem tłocznym. Z uwagi na brak naturalnego odbiornika ścieków deszczowych zaprojektowano
szczelny zbiornik odparowujący.
Cały projekt będzie realizowany za kwotę 13 017 712,00 złotych, z czego dofinansowanie z RPO WP to 8 667 467,55 złotych.
Termin realizacji: I kwartał 2020 – II kwartał 2021 r.

UM Tarnobrzeg