Strona główna POWIATY Trzeci most na Sanie staje się faktem

Trzeci most na Sanie staje się faktem

STALOWA WOLA. Minister finansów, inwestycji i rozwoju dr Jerzy Kwieciński przekazał w Stalowej Woli pozytywną decyzję o dofinansowaniu trzeciego mostu na Sanie w ramach programu „Mosty dla regionów”.

– Dzisiaj nasze marzenia stają się faktem. Stalowa Wola będzie miała kolejny, bardzo ważny most – powiedział minister Jerzy Kwieciński.

Trzecia przeprawa połączy nasze miasto z ważnymi drogami krajowymi prowadzącymi w kierunku dużych węzłów komunikacyjnych.
– Nowy most będzie łączył dwa brzegi: Stalową Wolę z Zaklikowem, a jeszcze szerzej,
będzie drogą dojazdową do drogi ekspresowej S74. Dzięki temu Stalowa Wola zostanie podłączona do systemu krajowych dróg. To jedna z trzech największych inwestycji mostowych w Polsce – mówił minister Kwieciński.

Nowy most na rzece San ma mieć 2 km długości. Będzie kosztować około 360 mln zł. Koszt przygotowania dokumentacji wyniesie 4,7 mln zł, z czego 3,6 mln zł to dotacja
z programu „Mosty dla regionów”.
– Chcemy, żeby w Polsce mosty łączyły. Łączyły pomiędzy sobą różne obszary, lokalne
społeczności, ale również nas – administrację rządową z samorządem, bo ten program
jest nastawiony właśnie na współpracę – podkreślił minister Jerzy Kwieciński.

Zadowolenia z realizacji tego zadania nie krył wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
– Mamy to! Ta informacja, którą dzisiaj przywiózł do nas minister Jerzy Kwieciński,
jest tak naprawdę decyzją o tym, że budowa trzeciego mostu na Sanie będzie współfinansowana ze środków rządowych, ze specjalnej puli Funduszu Dróg Samorządowych, czyli tego wielkiego przedsięwzięcia rządu Prawa i Sprawiedliwości,
który jest zorientowany na to, aby wspierać samorządy w realizacji strategicznych
inwestycji drogowych. Od wielu lat toczyła się dyskusja i mówiono o tym, że ten most powinien powstać, natomiast dopiero teraz, kiedy Fundusz został uruchomiony i kiedy miliardy w ramach tego programu trafiały do samorządów, możemy powiedzieć, że most na Sanie zostanie zbudowany – mówił Rafał Weber wiceminister infrastruktury.
Wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący zadania „Budowy nowego mostu
na rzece San w Stalowej Woli wraz z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej
nr 855 Stalowa Wola – Zaklików” złożył Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl. Dzięki otrzymaniu tego dofinansowania jednostki samorządu
terytorialnego będą mogły starać się również o dofinansowanie do 80% kosztów
budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

– Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy za tę historyczną decyzję, wpisującą się w szereg innych, które odważnie podejmujemy w naszym mieście i regionie. Tworzą one razem spójny charakter komplementarnych inwestycji, które będą budowały nowoczesne,
modelowe rozwiązania komunikacyjne dla mieszkańców Stalowej Woli i całego
Podkarpacia – podziękował prezydent Lucjusz Nadbereżny.
Zgodnie z założeniami, do końca 2020 roku zostanie przygotowana dokumentacja
wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Od 2021 roku do końca 2022 roku mają się
toczyć prace projektowe, natomiast w 2023 rozpocznie się już rzeczowa realizacja
i przystąpienie do prac wykonawczych.

UM Stalowa Wola