Strona główna POWIATY Szkolenia skierowanego do właścicieli lasów prywatnych „Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania”

Szkolenia skierowanego do właścicieli lasów prywatnych „Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania”


Szkolenie jest bezpłatne i skierowane jest do osób nadzorujących te lasy oraz zajmujących się tą tematyką na innych szczeblach rządowych i samorządowych oraz przede wszystkim do właścicieli lasów prywatnych. Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia na stronie www.staszow.pl.

Zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.sulkowska@ibles.waw.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie
22 7150461 lub na stronie internetowej projektu https://lasy-prywatne.pl/. Do dnia 31 października 2019 r. potwierdzimy Państwa udział w szkoleniu. Spotkania są nieodpłatne. Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz posiłek. Nie pokrywamy natomiast kosztów dojazdu.

Patryk Dudzic

www.staszow.pl