Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Stulecie służb sanitarnych

Stulecie służb sanitarnych

TARNOBRZEG. Konferencja nosząca tytuł „Żyj zdrowo i bezpiecznie” została zorganizowana w Tarnobrzegu w miniony piątek, 20 września, by uświetnić obchodzone w całej Polsce stulecie służb sanitarnych.

W programie konferencji, w której brali udział m. in. Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego
Jerzy Sudoł i jego zastępca Jacek Rożek, znalazły się wykłady poświęcone historii służb sanitarnych, struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wpływowi zanieczyszczenia żywności na zdrowie, żywności, która uzależnia, współczesnym zagrożeniom dzieci
i młodzieży, chorobami przenoszonymi przez kleszcze oraz aktualnej sytuacji sanitarno – epidemiologicznej odry i grypy w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim.

– Dla nas, jako dla starostwa powiatowego, Sanepid był zawsze bardzo ważną instytucją – mówił starosta Jerzy Sudoł. – Instytucją, która dba o ład
i porządek, wymagającą konkretnych uprawnień, zaświadczeń, zmian, pilnych remontów, modernizacji.
Ale to dzięki takim instytucjom wszyscy musimy trzymać poziom, dzięki czemu
czujemy się bezpieczni.

Starosta wspomniał o natychmiastowych działaniach Sanepidu w czasie pierwszej dużej powodzi, w roku 2001, którą nazywano powodzią stulecia, kiedy to pracownicy służb sanitarnych wkroczyli zaraz po zejściu wody, gdy były poważne zagrożenie epidemiologiczne.
Przypomniał też o szybkich i skutecznych działaniach Sanepidu w maju tego roku, kiedy
w wyniku dużej fali na Łęgu i Wiśle doszło do podtopień w powiecie tarnobrzeskim.
Prelegentami podczas piątkowej konferencji, która odbyła się w dzikowskim zamku,
byli Małgorzata Michalska – Szymaszek – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Tarnobrzegu, Adam Sidor – Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
Katarzyna Szymaszek – dietetyczka, aspirant Stanisław Ciba z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu oraz Jolanta Piskorz – Ostrowska – doktor nauk medycznych
z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Ich wykładów słuchali samorządowcy, przedstawiciele służ mundurowych oraz
prokuratury i sądu. Konferencja została zorganizowana przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu pod honorowym patronatem
Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego i Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

Katarzyna Sobieniewska – Pyłka