Strona główna POWIATY stalowowolski Stalowa Wola wśród Liderów inwestycji w Polsce

Stalowa Wola wśród Liderów inwestycji w Polsce

Stalowa Wola znalazła się w czołówce rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2016-2018 i na topie zestawienia wykorzystania środków unijnych na inwestycje transportowe w latach 2014-2018 w kategorii miast powiatowych. Wysokie IV i VIII miejsca w jednych z najważniejszych podsumowań prezentujących aktywność samorządów w Polsce pokazuje ogrom włożonej pracy władz miasta w rozwój Stalowej Woli i skuteczność
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016–2018 „Liderzy inwestycji” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” odnosi się do wszystkich inwestycji samorządowych, łącznie
z wydatkami inwestycyjnymi spółek komunalnych od 2016 do 2018 roku. Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił
w poprawę jakości życia mieszkańców.

W zestawieniu „Wspólnoty” prezentującym wykorzystanie środków unijnych, autorzy przyglądają się dotacjom ze środków europejskich, z jakich korzystały samorządy w Polsce od 2014 roku (od momentu rozpoczęcia trwającej cały czas perspektywy budżetowej UE), przeznaczonych na inwestycje transportowe. Uzasadnieniem tego wyboru jest fakt, że ten dział obejmuje największą część funduszy unijnych, jakie pozyskują polskie JST.

Stalowa Wola zajęła IV miejsce w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018 w kategorii miasta powiatowe oraz VIII miejsce w zestawieniu podliczającym wykorzystanie środków unijnych na inwestycje transportowe w latach 2014-2018 w kategorii miasta powiatowe.

– Te wysokie lokaty zajęliśmy dzięki mieszkańcom, którzy są największą motywacją do pracy i rozwoju naszego miasta oraz pracownikom Urzędu Miasta, którzy pozyskują środki i realizują inwestycje. To dla mnie największy zaszczyt pracować dla takiego miasta i z takimi ludźmi – mówił Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Autorami rankingów są prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy bazowali na danych ze sprawozdań budżetowych, a przy obliczaniu wskaźników wzięli pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu badanych lat. W wyniku obliczeń o miejscu w rankingu decydowała kwota wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

UM Stalowa Wola