Strona główna POWIATY Scalenia z radą

Scalenia z radą

BARANÓW SANDOMIERSKI. Ruszył proces scalania gruntów w gminie. Jest już umowa dotycząca przeprowadzenia prac scaleniowych i przyznania pomocy finansowej na ten projekt.

Umowa została zawarta pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie a starostwem
powiatowym w Tarnobrzegu. Jest też rada scaleniowa, która będzie reprezentować
interesy wszystkich zainteresowanych poprawą jakości swoich działek i terenów. Scalanie prowadzone jest przez starostwo powiatowe i kosztować będzie 16 mln. zł. Ale, co najważniejsze dla uczestników tego procesu, wszelkie koszty ponosi Skarb Państwa.
9 września w Woli Baranowskiej spotkali się wszyscy mieszkańcy gminy, zainteresowani
scaleniem gruntów. Na spotkanie z nimi przybyli wicemarszałek województwa
podkarpackiego Ewa Draus, poseł Zbigniew Chmielowiec, kierownik tarnobrzeskiej
pracowni podkarpackiego biura geodezji
i terenów rolnych Lucyna Bosek, starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, wicestarosta Jacek Rożek, burmistrz miasta i gminy Baranów
Sandomierski Marek Mazur oraz jego zastępca Marek Barszcz. Nie zabrakło też gospodarza terenu, sołtysa Ryszarda Lisa. Rozmowy, które toczyły się wśród uczestników spotkania, miały na celu przybliżyć ideę scaleniową.

Przypieczętowaniem spotkania było podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Ewę Draus a Jerzym Sudołem, o przyznaniu pomocy finansowej na przeprowadzenie procesu  scalania gruntów w gminie Baranów Sandomierski.

Ideę scaleń wyjaśnił zebranym geodeta powiatowy Łukasz Piórek: – Celem scalania gruntów jest poprawa jakości działek, powiększanie ich powierzchni i poprawa struktury gospodarstw rolnych. Proces ten ma służyć państwu, czyli wszystkim mieszkańcom gminy. W procesie scalenia mogą brać udział tylko właściciele gruntów i tylko takie osoby mogą zostać wybrane do rady uczestników scalenia. Rada jest organem doradczym, który pomaga geodecie przy opracowaniu projektów scaleniowych, ma też wpływ na określenie zasad oszacowania wartości terenów i zasad, na jakich prowadzona będzie wymiana gruntów oraz na sposób ich zagospodarowania. Proces ten z zasady ma służyć poprawie jakości użytkowanego terenu.

Dla wielu mieszkańców gminy scalenie stanie się prawdziwym ułatwieniem życia, bowiem, jak się okazuje, wiele działek nie ma dojazdu, a jedną z idei scalenia jest to, by każda działka taki dojazd miała. Innymi zaletami są m. in. melioracja gruntów i uporządkowania stanu prawnego terenów. Wszelkie wątpliwości dotyczące udziału w tym procesie rozwiała Lucyna Bosek, która zapewniała, że każdy może liczyć na szacunek i zrozumienie i nikt że nikt nie zostanie pokrzywdzony, a na scaleniu niczego nie straci.

O tym, jak ważne jest to przedsięwzięcie, mówiła Ewa Draus: – Zainteresowanie scaleniami w województwie podkarpackim jest bardzo duże. To wieki projekt, do którego przygotowania trwały już od dłuższego czasu. Nasze województwo otrzymało 77,5 mln. euro (333 mln. zł.) przy dofinansowaniu funduszu rolnego w ramach Programu Rozwoju Terenów Wiejskich. Te działania są bardzo kosztowne i warto je podjąć, by wiele nieuregulowanych spraw zostało teraz uregulowanych. Te 333 mln zł. nie wystarczyło dla wszystkich zainteresowanych. Wiele powiatów wciąż czeka w kolejce. Ale też wiele wzięło już udział w scaleniach. Może ten proces jest trudny, ale nie słyszałam z powiatów, które dokonywały scaleń, by ktoś był niezadowolony. Zawsze trwają dyskusje przed podjęciem takich decyzji, dobrze, bo trzeba wszystko przemyśleć. Potem wszyscy są zadowoleni, bo zyskują, mają lepszą strukturę obszarową, uregulowany stan prawny terenów oraz dostęp do melioracji i dróg. Obszar już scalonych gruntów w naszym województwie to blisko 30 tys ha. W gminie Baranów na scalenie czeka 1340 ha. Jestem przekonana, że i tutaj rezultat będzie taki, jak w innych powiatach – że będziecie państwo zadowoleni. To trudny proces, bo każda zmiana jest trudna. Ale na tych zmianach możecie tylko skorzystać. Wszystkie te zmiany można już dziś zmierzyć. Choćby to, że w waszej gminie będzie wybudowanych 15 km nowych dróg, a przebudowanych – 37 kilometrów.

Najważniejszym punktem poniedziałkowego spotkania był wybór rady uczestników scalenia. W jej skład weszli: Jan Rzeszut, Andrzej Partyka, Piotr Maderak, Stanisław Smykla, Mieczysław Polek, Marek Mazur, Jan Biesiadecki, Czesław Smykla, Stanisław Byczek, Mateusz Tyniec, Eugeniusz Barszcz i Adam Kosior.

Katarzyna Sobieniewska – Pyłka