Strona główna POWIATY mielecki Na pohybel podtopieniom

Na pohybel podtopieniom

MIELEC. Wkrótce ruszy budowa zbiorników retencyjnych, z wielomilionowym
dofinansowaniem. Umowa z wykonawcą została uroczyście podpisana
4 września.

Wraz z zawarciem umowy przez Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach której
Mielec otrzyma ogromne dofinansowanie na projekt obejmujący budowę układów retencji
wód opadowych i roztopowych na terenie gminy miejskiej, ogłoszony został przetarg na realizację pierwszego etapu projektu. Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma Inżynieria Rzeszów SA i to ona będzie wykonawcą budowy zbiorników retencyjnych, które w przeciągu piętnastu miesięcy pojawią się między ul. Solskiego a Kusocińskiego. Wykonawca zbuduje: kanalizację deszczową, zbiorniki retencyjne, pompownię ścieków, przyłącza energetyczne i układ sterowania pompownią, a także przebuduje instalację oświetlenia zewnętrznego.

– Na tę inwestycję mieszkańcy Mielca czekali wiele lat. Problem podtopień w centrum miasta powracał z każdym silniejszym deszczem. Teraz, za sprawą zbiorników retencyjnych, kłopoty się skończą. Cieszy fakt, że na ten cel otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie, co wpłynie na usprawnienie pracy związanych z przedsięwzięciem – mówi prezydent Jacek Wiśniewski.

– Prace zaczniemy od robót rozbiórkowych, bo zbiorniki retencyjne zlokalizowane są pod istniejącą nawierzchnią  asfaltową, na głębokości 4 – 5 metrów. Ze względu na taką głębokość, zabezpieczymy ściany wykopu przed ewentualnym osunięciem. W związku
z możliwością pojawienia się wody gruntowej, uruchomimy system odwadniania. Po pracach betonowych nastąpi montaż rurociągów. Wszystko to niezwłocznie po przekazaniu placu budowy. W zależności od charakteru prac, szacujemy, że na miejscu będzie około 15 – 20 stałych pracowników – wyjaśnia prezes zarządu Inżynierii Rzeszów, Grzegorz Król.

Łączny koszt projektu pod nazwą „Budowa układów retencji wód opadowych
i roztopowych na terenie gminy miejskiej Mielec” wynosi niespełna 30 mln zł, z czego ponad 20 mln złotych stanowi dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring  środowiska. Koszt pierwszego etapu projektu to 12 mln 172 tys. 80 zł.

Marietta Mateja-Nowak, UM Mielec