Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Miliony na drogi

Miliony na drogi

Promesy na budowę i remonty dróg w powiecie tarnobrzeskim przywiózł do Tarnobrzega wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Obiecane pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przyznane samorządom kwoty są niebagatelne. Powiat tarnobrzeski na trzy zadania otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 mln 791 tys. 360 zł., a cztery gminy powiatu na cztery zadania otrzymają łącznie 4 mln 550 tys. 443 zł. Gminie Gorzyce przypadnie
w udziale kwota 1 mln 97 tys. 612 zł., gminie Nowa Dęba – 938 tys. 456 zł , gminie
Grębów – 1 mln 982 tys. 207 zł., zaś gminie Baranów Sandomierski – 532 tys. 167 zł. Promesę w wysokości 2 mln 364 tys. 440 zł. otrzymało też miasto Tarnobrzeg.
– Minister Rafał Weber od początku nas wpiera – podkreślał Jerzy Sudoł, starosta tarnobrzeski: – Wystąpiliśmy do pana ministra z prośbą o to, by nam pomógł przy renowacji zabytkowych schodów pałacu Dolańskich, w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Grębowie. I tak się stało, pieniądze już są i rozpoczynamy pierwszy etap renowacji. Prosiliśmy o pomoc przy renowacji bramy w tym samym ośrodku,
czyli o uruchomienie funduszy Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej, też pan minister na pomógł. Dziś mamy kolejny etap pomocy, czyli drogi. – Promesy są wynikiem
podpisanej przez premiera Mateusza Morawieckiego listy w ramach Funduszy Dróg Samorządowych. – mówił minister Rafał Weber: – Lista dotyczy jednostek samorządowych z całej Polski, które uzyskają wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych. Jeśli chodzi
o województwo podkarpackie, lista jest bardzo bogata. Tylko dla miasta i powiatu tarnobrzeskiego to blisko 10 milionów złotych. Każdy wniosek, który został złożony przez wójtów, burmistrzów, prezydenta i starostę uzyskał wsparcie. W wielu przypadkach dofinansowanie wynosił o 80 procent wartości zadania. Fundusz Dróg Samorządowych jest efektem współpracy rządu z samorządem. Polskie społeczeństwo oczekuje od nas, by jakość dróg była jak najlepsza. Drogi gminne i powiatowe to 90 proc . całej sieci dróg w Polsce. Rafał Weber zachęcił też samorządowców do składania wniosków w kolejnych naborach, także do innego programu, który ma walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, czyli do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. – Jeden nabór mamy już za sobą. Pierwsze autobusy już kursują. Za kilka dni ogłoszony zostanie kolejny nabór, który potrwa miesiąc, będzie więc czas, by zastanowić się, gdzie linie autobusowe powinny powstać i jakie miejscowości powinny obejmować – zachęcał wiceminister infrastruktury.

Katarzyna Sobieniewska-Pyłka