Strona główna POWIATY mielecki Konkurs wiedzy

Konkurs wiedzy

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu zorganizowała konkurs wiedzy o policji
i o bezpieczeństwie pod nazwą „Razem bezpiecznie na drodze – sprawdź swoją wiedzę na 100-letnią rocznicę powołania Policji Państwowej”.

Impreza adresowana do uczniów szkół powiatu mieleckiego miała na celu, poza sprawdzeniem wiedzy, popularyzację bezpiecznych zachowań wśród uczniów w obliczu niebezpieczeństw komunikacyjnych i cywilizacyjnych. Patronat nad imprezą objął Starosta Mielecki Stanisław Lonczak.

Młodzi mieszkańcy powiatu udzielali odpowiedzi z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale również z historii policji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. W pierwszym uczniowie odpowiadali na 20 pytań w specjalnie przygotowanym teście. Zwycięzca etapu szkolnego przechodził do finału na szczeblu powiatowym. W drugim – finałowym – etapie powiatowym reprezentanci poszczególnych szkół musieli zmierzyć się z dwoma testami. Pierwszy z nich dotyczył historii policji, drugi zaś znajomości przepisów o ruchu drogowym.

Najlepszą wiedzą wykazali się:
1/ Seweryn Rusin – SP Nr 11 w Mielcu
2/ Kamil Kręcigłowa SP Wola Mielecka
3/ Konrad Ochab SP Nr 2 w Mielcu
Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe, odpowiednio tablet, smartwatch oraz słuchawki. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Mielcu.

mp
www.powiat-mielecki.pl