Strona główna POWIATY mielecki Czasowe ograniczenie liczby łóżek na Oddziale Wewnętrznym i Kardiologii

Czasowe ograniczenie liczby łóżek na Oddziale Wewnętrznym i Kardiologii

W związku z jednoczesną dłuższą nieobecnością w pracy kilku lekarzy Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii (zwolnienia chorobowe), oddział czasowo zostanie zmniejszony o część łóżek na jednym z dwóch pięter. – Są nagłe wydarzenia losowe, na które nie mamy żadnego wpływu. W tej sytuacji znaleźliśmy czasowe rozwiązania, które sprawią, że zmiany nie odbiją się na chorych – mówi Józef Więcław, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

– Nagłe znaczne uszczuplenie obsady lekarskiej na internie, powoduje konieczność przyjęcia mniejszej liczby pacjentów na ten oddział. To nie oznacza jednak, że nie otrzymają oni pomocy szpitalnej. Ci, którzy powinni trafić typowo na Oddział Wewnętrzny, będą tam leczeni. Jest jednak grupa pacjentów, którzy byliby diagnozowani i leczeni na internie, ale cierpią na choroby, które mogą być też z powodzeniem leczone na innych oddziałach – zauważa dyrektor. Wyjaśnia, że katalogi świadczeń specjalistycznych
w takich przypadkach się zazębiają, bo dominujące objawy tych schorzeń mogą być różne. Np. objawy cukrzycy mogą być leczone na dermatologii, zamiast na internie
z konsultacjami dermatologicznymi, itp. Część pacjentów zatem może bez uszczerbku na jakości leczenia trafić np. na Oddział Zakaźny i Chorób Wątroby, Chirurgię, Neurologię, itd.

Nie ma również zagrożenia zwolnieniami personelu pielęgniarskiego, który w razie konieczności będzie przesunięty na inne oddziały. Obydwa piętra Oddziału Wewnętrznego
i Kardiologii będą czynne, a czasowo wyłączone łóżka w każdej chwili można włączyć
w przypadkach nagłych i wymagających udzielenia pomocy typowo internistycznej.

adu
www.powiat-mielecki.pl